Eksempel på checkliste – Fysisk sikkerhed

From
Jump to: navigation, search

Eksempel på checkliste – Fysisk sikkerhed

□ Er det dokumenteret, hvem som er systemejer og driftsansvarlig på de respektive systemer?

□ Findes der retningslinjer for den fysiske sikkerhed?

□ Findes der aftale om service og vedligehold, alarmmodtagelse og vægter?

□ Findes der vedligeholdelsesplaner for den fysiske sikkerhed?

□ Findes der entydige retningslinjer for nøgle- og korthåndtering?

□ Er den fysiske sikkerhed blevet set på tværs af alle områder, der behandles i kapitlet og passende be-skyttelsesniveau valgt?