Forord

From
Jump to: navigation, search

Det er nærmest dagligt, vi hører om tyverier af personoplysninger o. lign. fra mange forskellige typer af virksomheder samt indbrud eller uautoriseret adgang til fysiske installationer eller IT-systemer. For ca. to år siden var der trusler fra den internationale hackergruppe Anonymous om at bryde ind i danske vandselskabers IT-systemer.

På samme tid afholdt DANVA et fælles seminar for sine netværk, og en af ildsjælene bag det foreliggende kompendie om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen foreslog at etablere et nyt netværk med fokus på IT- sikkerhed. Som sagt så gjort. Udover generelt at ”netværke” har medlemmerne, som du kan se en oversigt over længere fremme i kompendiet, valgt at bruge kræfter på at udarbejde nærværende kompendie om ITsikkerhed.

Det er besluttet, at kompendiet udover IT-sikkerhed ligeledes omfatter generelle sikkerheds forhold, fysisk sikkerhed, omkring overvågning og adgangskontrol.

Målgruppen for kompendiet er IT-chefer (sikkerhedschefer) og/eller IT-ansvarlige i forsyningsselskaberne, men det skal pointeres, at selskabernes administrerende direktører ligeledes bør sætte sig ind i materialet, da ansvaret for selskabets IT-sikkerhed og øvrige sikkerhedsforhold altid i sidste ende vil blive placeret på direktørens skuldre.

Formålet med kompendiet er at sammenstille relevant viden og gøre den tilgængelig for alle selskaber i forsyningssektoren, hvorved der vil skabes en generel forbedring af IT-sikkerheden og den fysiske sikkerhed.

Fra DANVA skal lyde en stor tak til ildsjælene i netværket, der har bidraget til nærværende kompendie til glæde og gavn for fælleskabet.

God læselyst!

Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA

Den 5. oktober 2014