Inspirationskilder

From
Jump to: navigation, search

Der er hentet megen inspiration fra "Säkerhetshandbok för drickvattenproducenter" fra 2012, udgivet af Svensk Vatten. Der skal lyde en stor tak til Svensk Vatten for velvilje til at stille deres materiale til rådighed.

Der er hentet inspiration fra "21 Steps to Improve Cyber Security of SCADA Networks", udgivet af U.S. Department of Energy.